Katowice, ul. Brynowska 62/6, tel. + 48 510 105 250 , 510 105 260

Likwidacja szkód

W ramach świadczonego przez brokera serwisu Członkowie GSPD mogą liczyć m.in. na:

  • pomoc w zlikwidowaniu szkody i uzyskaniu od ubezpieczyciela stosownego odszkodowania
  • weryfikację ustawowych terminów wypłaty odszkodowań
  • odwołania od negatywnych decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania
  • ewentualną asystę w trakcie oględzin szkód i pomoc w ich zgłaszaniu
  • sprawdzanie kwot wypłacanych odszkodowań i zasadności kosztorysów
  • przedstawianie danych o dotychczasowej szkodowości
Karta LOTOS Biznes
Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Katowice