Katowice, ul. Brynowska 62/6, tel. + 48 510 105 250 , 510 105 260

Zezwolenia na przewozy ładunków

Niniejszym informujemy, że w roku 2012 będą dostępne następujące rodzaje zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych:

Zezwolenie dwustronne (loco) – uprawnia do wykonania przewozu (1 jazdy tam i jednej z powrotem) pomiędzy Polską a krajem wydającym zezwolenie.
Uwaga: Zezwolenie Serbia oraz Czarnogóra dwustronne może być wykorzystane jako zezwolenie kr3 tylko w przypadku naturalnego przejazdu tranzytem przez terytorium Polski

Zezwolenie tranzytowe – uprawnia do wykonania przewozu (1 jazdy tam i jednej z powrotem) przez terytorium danego kraju. Zezwolenie nie daje prawa do załadunku lub/i wyładunku na terenie kraju tranzytowanego, chyba że przepisy dwustronne stanowią inaczej.

Zezwolenie ogólne – daje prawo do wykonania albo przewozu dwustronnego albo tranzytowego.
Uwaga: Białoruskie i ukraińskie zezwolenie ogólne może być wykorzystane jako zezwolenie kr3 tylko w przypadku naturalnego przejazdu tranzytem przez terytorium Polski.

Zezwolenie kr – 3 – daje prawo do docelowego wywozu lub wwozu ładunku z/do kraju innego niż kraj rejestracji pojazdu.

Żadne z zezwoleń dostępnych w Biurze Do Spraw Transportu Międzynarodowego nie uprawnia do wykonywania przewozów kabotażowych i ponadgabarytowych. 

Pages: 1 2 3 4

Karta LOTOS Biznes
Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Katowice