Katowice, ul. Brynowska 62/6, tel. + 48 510 105 250 , 510 105 260

Niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne

Informacje podstawowe

  1. Każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez
  2. Załadowanego lub bez ładunku
  3. Przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy
  4. Wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
  • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
  • przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
  • w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
  • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych

Pages: 1 2 3 4 5

Karta LOTOS Biznes
Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Katowice